Riksutställningar annual report 2015

Annual report for Riksutställningar / Swedish Travelling Exhibitions.